Please upgrade your browser for the best possible experience.

Chrome Firefox Internet Explorer
×

LF a Danish Guild


Hettex's Avatar


Hettex
07.12.2021 , 10:55 AM | #31
Er der stadig en dansk guild?

CasperAndersen's Avatar


CasperAndersen
07.28.2021 , 02:20 AM | #32
På Darth Malgus serveren er der et par danske guilds, men kan ikke huske navnene på dem desværre.