View Single Post

kobietgica's Avatar


kobietgica
03.14.2013 , 04:50 AM | #5
Việt Nam đây. Tôi vừa chơi được hơn 10 ngày, server Dalborra PVE, nick là Bemmal. Mà giờ mới t́m thấy bài này, ko biết các bạn c̣n chơi ko nữa :-?