View Single Post

filipesantana's Avatar


filipesantana
12.02.2012 , 01:34 PM | #19
this is nonsense...best part- "citizen" lmao