Please upgrade your browser for the best possible experience.

Chrome Firefox Internet Explorer
×

Onderon story quest

kolesarmichal's Avatar


kolesarmichal
10.25.2019 , 10:58 AM | #1
Dobrý den,

chci se optat, pokaždé, když na Onderonu vstoupím do prostory příběhového úkolu skrz zelenou bránu, tak se hra zastaví a zamrzne a nenahrává se žádné video a ani dialogi, jsem jediný komu se toto děje po naistalování nového rozšíření hry nebo ne? Už jsem zkusil jak odhlášení a příhlášení, tak opravu hry, tak i samotnou přeinstalaci hry a stále je to to tamé, vedlejší questy šli zpustit a hrát v pohodě, ale hlavní ne, co mám dělat?

Děkuji Michal

použil jsem google překladač, snad vám dotaz přeloží zprávně:
Ich habe einen Google Übersetzer verwendet, der hoffentlich Ihre Anfrage korrekt übersetzt:
I used a google translator, hopefully it will translate your query correctly:

Hallo

Ich möchte fragen, ob jedes Mal, wenn ich die Storyline von Onderon durch das grüne Tor betrete, das Spiel stoppt und einfriert und kein Video oder Dialog aufgezeichnet wird. Bin ich der einzige, der dies nach der Installation einer neuen Spielerweiterung tut oder nicht? Ich habe versucht, mich sowohl abzumelden als auch einzuloggen, das Spiel zu reparieren und das Spiel selbst neu zu installieren. Es ist immer noch da. Nebenaufgaben wurden veröffentlicht und funktionieren einwandfrei, aber was soll ich nicht tun?

Danke Michal

Good day,

I want to ask, every time I enter the storyline on Onderon through the green gate, the game stops and freezes and no video or dialogue is recorded, am I the only one who does this after installing a new game extension or not? I've tried both logging out and logging in, fixing the game, and re-installing the game itself, and it's still there, side quests have been released and played just fine, but not what should I do?

Thank Michal