Please upgrade your browser for the best possible experience.

Chrome Firefox Internet Explorer
×

Polish Guild Inhuman (RP/PvE/PvP) Empire is Recruting !

STAR WARS: The Old Republic > English > Server Forums > The Progenitor > Guild Recruitment
Polish Guild Inhuman (RP/PvE/PvP) Empire is Recruting !

The_Price's Avatar


The_Price
05.01.2014 , 01:57 PM | #1
Guild Inhuman (RP/PvE/PvP) opens recruitment for promosing Siths, Bounty Hunters and Agents. If you think you're good visit us on our website to send application www.inhuman-swtor.enjin.com. Our guild is only recruting Polish


AD in polish

Gildia Inhuman (RP/PvE/PvP) otwiera swoje szeregi dla dobrze rokujacych Sithów, Agentów i Łowców.Jezeli,uwazasz ze sie nadajesz odwiedz nasza strone i wypełnij aplikacje rekrutacyjna www.inhuman-swtor.enjin.com. Obecnie nasza gildia poszukuję pilnię tanków do grupy operacyjnej. Najlepiej doświadczonych z ekwipunkiem ! Proszę składać aplikację !