View Single Post

Shang_Tsung's Avatar


Shang_Tsung
05.14.2013 , 11:24 AM | #15
Мда... Ждем хотфикса.

Yea... Waiting for hotfix.