View Single Post

Shren's Avatar


Shren
03.12.2012 , 08:07 PM | #4
crappy script = plot holes